Травматологія і Фармакологія

Архів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу»


Для публікації в журналі є наступні вимоги до оформлення публікацій: рукописи можуть бути представлені на українській або англійській мовах та повинні бути по можливості короткими. Стаття подається в редакцію в двох роздрукованих екземплярах (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5) та на диску.

XVIII з'їзд ортопедів-травматологів України


Шановні колеги, ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів» і ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» інформують про те, що 9-11 жовтня 2019 року в м Івано-Франківськ відбудеться XVIІI з'їзд ортопедів-травматологів України.