Диференційований підхід до вибору тактики корекції важких форм деформації кісток передплесни у дітей

Дубас В.І., Сулима В.С., Балюк Ю.С. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 3-4 (13-14) 2018

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

УДК 616-089+616.718.7+613.95

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ТАКТИКИ КОРЕКЦІЇ ВАЖКИХ ФОРМ ДЕФОРМАЦІЇ КІСТОК ПЕРЕДПЛЕСНИ У ДІТЕЙ

Дубас В. І. 1, Сулима В. С. 1, Балюк Ю. С. 2
1 - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
2 - Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня

Актуальність теми. Вивченню стопи, як важливого сегмента серед органів опори та руху людини, ортопеди заслужено приділяють достатньо уваги. Вікове формування дитячої стопи відбувається під впливом зовнішніх сил, статичного та динамічного навантаження і м’язового синергізму. Сучасні дослідження виявили, що більшість деформацій стопи виникає в кістках передплесни – найбільш опірної її частини. Різноманітні чинники зумовлюють появу деформацій, які потребують диференційованого вибору тактики комплексної ортопедичної оперативної та консервативної корекції. Ці питання відновлення складних взаєморозташувань складових передплесни шляхом індивідуального диференційованого підходу є важливими і потребують подальших досліджень.

Мета: проаналізувати результати ортопедичної корекції кісток передплесни при важких формах деформації стоп у дітей.

Матеріал та методи. В травматологічному відділенні ОДКЛ за період 2012-2018 рр. під спостереженням перебували 4 дітей, яким виконали ортопедичну корекцію складних деформацій передплесни. Протягом лікування усім хворим провели комплексне ортопедичне обстеження.

Результати та обговорення. У хворого Г., 8 років з двобічною плосковальгусною деформацією обох стоп «Tallusverticalis» виконали хірургічну корекцію деформацій обох стоп шляхом трьохсуглобового артродезу кісток передплесни з аутоостео- та тендопластикою. Провели резекцію головки таранної кістки з формуванням склепіння стопи. У хворої Н. в 13 років виявили двобічну плоску стопу ІІІ ст., яка виникла внаслідок «Tallus verticalis». Хірургічну корекцію деформації виконали методом V-подібної резекції кісток переплесни з вершиною на човникоподібній кістці та основою на підошвенній поверхні стопи. У хворої Р., 15 років з ДЦП, спастичною диплегією сформувалась двобічна плосковальгусна деформація обох стоп ІІІ ст. зі значною пронацією стоп. Деформацію усунули V-подібною резекцією кісток переплесни з верхівкою на човникоподібній кістці, а виведення пронації переднього відділу стопи здійснили остеотомією кубовидної кістки з подовженням кістковим трансплантатом за Евансом. У хворого Д. (17 років) з неавральною аміотрофією Шарко-Марі-Тутсі та порожнистою деформацією обох стоп виконали V-подібну резекцію склепіння стопи за Лябахом А.П. з моделюванням склепіння стопи на рівні клиновидних кісток та остеосинтезом скобами. Гіпсова іммобілізація тутором тривала 2,5 міс., з наступним дозованим навантаженням на обидві стопи. Така корекція деформації стоп та тривала реабілітація дала можливість хворому Г. утримувати рівновагу та самостійно пересуватись. У хворої Н. сформоване склепіння обох стоп привело до зникнення болю під час ходьби. Корекція деформації обох стоп у хворих Р. та Д. з неврологічною патологією дозволило значно покращити ходьбу та самостійно утримування рівновагу. Подальше динамічне формування склепіння обох стоп продовжили ортопедичним взуттям з супінаторами. Обсяг рухів у гомілково-ступневому суглобі відновлений в повному обсязі в усіх хворих. Час відновлення повного навантаження на стопу становив 12±2 тижні. Контрольну рентгенометрію п´яти основних кутів стоп провели після операції та через 1 рік. Найбільшу величину втрати корекції виявили за кутом інклінації п´яткової кістки, яка становила 11±3º. Бальна оцінка функції стоп за Ankle-Hindfoot Scale (AOFAS) виявила покращення функції до 34 балів.

Висновок. Передплесна, як найбільш важлива опірна частина стопи, в процесі формування та росту дітей зазнає найбільших змін. Корекція складних деформацій передплесни операцією трьохсуглобового артродезу потребує індивідуального ретельного диференційованого підходу.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини