Травматологія і Фармакологія

Метаболічні порушення сполучної тканини при пошкодженні колінного суглоба та вплив на ці процеси препарату міді

Магомедов С., Страфун С.С., Літовка І.Г., Орібко І.Б., Кузуб Т.А., Поліщук Л.В., Криницька О.Ф. - ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ, Інститут фізіології ім. А.А. Богомольця НАМН України, м Київ


Електронна версія
Український науково-практичний журнал
"Вісник ортопедії, травматології та протезування"
№ 3 (98) 2018

З люб'язної згоди головного редактора журналу "Вісник ортопедії, травматології та протезування" Директора ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. та засновників видання
ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ”, ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ”, ДУ “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ”

УДК [616-008.9+615.015.4] 616.72:616-092.9+57.089

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ КОЛІННОГО СУГЛОБА ТА ВПЛИВ НА ЦІ ПРОЦЕСИ ПРЕПАРАТУ МІДІ
Магомедов С., Страфун С.С., Літовка І.Г., Орібко І.Б., Кузуб Т.А., Поліщук Л.В., Криницька О.Ф.
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ,
Інститут фізіології ім. А.А. Богомольця НАМН України, м Київ

Резюме. Актуальність. Комплексне вивчення взаємодії між такими елементами, як мідь, та показниками метаболізму сполучної тканини є вельми перспективним напрямком дослідження.

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проводили на 80 щурах лінії “Вістаp”, із них 30 – дослідних, 30 – контрольних та 20 інтактних тварин. У сироватці крові визначали активність колагенази та лужної фосфатази, фракції гідроксипроліна, вміст глікозаміногліканів.

Результати. Отримані біохімічні дані при дослідженні сироватки крові у експериментальних тварин свідчать про те, що при порушенні цілісності кістки відбуваються значні зрушення метаболізму основних компонентів сполучної тканини. Порушення, які виникають при травмі кістки, набагато швидше стабілізуються під впливом препарату міді “Купір-Сu51”, та в подальшому прискорюється процес регенерації кістки.

Висновки. Результати проведеного аналізу дозволили встановити комплекс взаємодії між препаратом міді “Купір-Сu51” та показниками метаболізму компонентів сполучної тканини (колаген, глікозаміноглікани і ферменти).

Ключові слова: колаген, колагеназа, глікозаміноглікани, гідроксипролін, лужна фосфтаза, препарат “Купір-Сu51”.

Література

1. Буторина Н.В. Клинико-патогенетическое значение нарушения метаболизма коллагена у детей с гастроэзофагеальной рефлексной болезнью / Н.В. Буторина, А.М. Запр уднов, Я.М. Вахрушев, П.М. Шараев // Экcпериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2013. – № 1. – С. 20–24.

2. Герасимов А.М. Биохимичекая диагностика в травматологии и ортопедии // А.М. Герасимов, Л.Н. Фурцева. – М. : Медицина, 1986. – С. 236.

3. Кадурина Т.И. Дисплазия соединительной ткани / Т.И. Кадурина, В.М. Горбунова. – СПб : Элби. – 2009. – С. 704.

4. Керимкулова Н.В. Систематический анализ молекулярнофизиологических эффектов синергидного воздействия железа, марганца и меди на соединительную ткань / Н.В. Керимкулова, И.Ю. Торшин, О.А. Громова, В.Н. Cеров, Н.В. Никифорова // Гинекология. – 2012. – № 6. – С. 51–60.

5. Колб В.Г. Клиническая биохимия / В.Г. Колб, В.СКамышников.  Минск : Беларусь, 1976. – С. 89–95.

6. Кляцкин С.А. Методика определения гликозаминогликанов орциновым методом в крови больных / С.А. Кляцкин, Р.И. Лифшиц // Лаб. дело. – 1989. – № 10. – С. 51–53.

7. Нечаев Г.И. Кардиоваскулярные синдромы дисплазии соединительной ткани у лиц молодого возраста: частота регистрации, факторы формирования / Г.И. Нечаев, О.В. Дрокина, И.В. Друк, М.В. Вершинина, Е.А. Лялюкова, И.В. Колменкова // Лечащий врач. – 2014. – № 8. – С. 70–71.

8. Терновой К.С. Биохимическая оценка интенсивности посттравматического воспаления при повреждении суставов нижних конечностей / К.С.Терновой, С.М. Магомедов, Т.Н. Перфилова, В. Д. Бабич // Ортопед., травмат. и протезир. – 1986. – № 12. – С. 49–51.

9. Frey S. Etude d’une methode d’exploration et du taux normal de I’hydroxproline du serum / S. Frey // Biochem., Biophys. – 1965. – V. 3, № 2. – P. 446–450.

10. Lindy S. Collagenolytic activity in rheumatoid synovial tissue / S. Lindy, J. Halme // Clin. Chime. Acta. – 1973. – V. 47, № 2. – P. 153–157.

11. Stegemann H.J. A simple procedure for the determination of hydroxyproline in urine and bone / H.J. Stegemann // Biochem. Med. – 1952. – V. 3, № 1. – P. 23–30.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Поставка виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини