Місце ендоскопічних втручаннь при тендінопатії ахіллового сухожилку

Зазірний І.М. - Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 3-4 (13-14) 2018

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

МІСЦЕ ЕНДОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ТЕНДІНОПАТІЇ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛКУ
Зазірний І.М.
Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини
Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ

Ахіловий сухожилок (АС) – найтовстіший та найсильніший сухожилок людини. Термін «тендінопатія» вперше ввів G.Pudu в 1976 році, описуючи гістологічні зміни АС: втрату нормальної колагенової структури, появу аморфної муцинової речовини, збільшення кількості клітин та глікозаміногліканів. Тендінопатія є клінічним синдромом, що характеризується болем, набряком, затвердінням при пальпації АС, що виявляється на відстані від 2 до 6 см краніально від п’яткової кістки. Розрізняють зовнішню тендінопатію (перитендінопатію) – коли виявляється потовщення сухожилка та дистрофічні зміни в перимізії, та так звану внутрішню тендинопатію, коли на фоні потовщення сухожилка виявляється зона деструкції внутрішньо-сухожильних структур.

Метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування ендоскопічної техніки при ТАС як у спортсменів високої кваліфікації, так і у пересічних хворих.

Матеріал і методи. Нами з березня 2008 року по травень 2017 року проведено лікування 35 хворих, 13 з них – професійні спортсмени з легкої атлетики (стрибки в висоту та бігуни на короткі дистанції) та 22 особи, які ніколи не займались спортом. Чоловіків було 27, жінок – 8, вік хворих склав від 25 до 57 років, середній вік склав 36,7 років.

Всім пацієнтам було виконано ультразвукові дослідження (УЗД) та магніто-резонансну томографію (МРТ) АС.

Функція та активність оцінювались за системою оцінки VISA-A («Спортивна оцінка – Ахіловий сухожилок» Вікторіанського спортивного інституту - максимум 100 балів), Nelen Achilles Tendinopaty Scoring System(NATSS) - максимум 100 балів.

У 23 хворих було діагностовано зовнішню форму ентезопатії, а у 12 хворих – поєднання зовнішньої та внутрішньосухожильної форми.

Всім хворим виконано ендоскопічний теноліз.

Результати. Всі хворі були оглянуті через 6 місяців після операції.

Відповідно до системи оцінки VISA-A, середній бал до операції склав 40,9, а після операції – 85,5. При оцінці за NATSS до операції функція оцінена в середньому 43,1 бали, а після операції – 89,1 бали. Ні в кого з хворих не спостерігалось післяопераційних ускладнень.

Варто зазначити, що серед хворих, у яких було діагностовано зовнішню і внутрішню тендінопатію, результати лікування були гірші. Так, за шкалою VISA-A до операції функція оцінювалась в 33,1 бали, що є нижче за середній показник – 40,9. Після операції цей результат склав 80,1 та 85,5 балів відповідно.

В підгрупі хворих з зовнішньою тендінопатією випадків рецидиву не було. У підгрупі з поєднанням зовнішньої та внутрішньої тендінопатії рецидив спостерігали у 5 хворих. Цим 5 хворим в подальшому було проведено відкритий теноліз сухожилку. Значний відсоток (41,6) рецидиву у підгрупі комбінованих тендінопатій змусив нас в надалі відмовитись від проведення ендоскопічного тенолізу у цій підгрупі хворих.

Висновок: Застосування ендоскопічного хірургічного лікування дозволяє ефективно відновити функцію Ахіллового сухожилка при зовнішній формі тендінопатії.

У хворих з поєднанням зовнішньої та внутрішньої форм тендінопатії Ахіллового сухожилка ендоскопічний теноліз не показаний. Цим хворим показаний відкритий теноліз.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини