Артроскопічний шов передньої хрестоподібної зв’язки при її пошкодженні

Заєць В.Б., Сулима О.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

УДК 616.75-089.843:611.013.395

АРТРОСКОПІЧНИЙ ШОВ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ЇЇ ПОШКОДЖЕННІ

Заєць В.Б., Сулима О.М.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки займає, за різними джерелами, від 33 до 92% при травмах колінного суглоба (Hootman J.M. 2007).

Мета. Вдосконалити методику лікування хворих з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки.

Матеріали та методи. Було обстежено 20 пацієнтів віком 28±7 років (М±ƞ), чоловіки з давністю травми 12-14 днів. Котрі були розподілені на дві групи. До лікування всім хворим проводилось рентгенографія колінних суглобів у стандартних проекціях, МРТ, оцінка важкості пошкодження за шкалою IKDC 2000 проводилась до операції, на 3 місяць та на 6 місяць після. У першій групі хворих, у кількості 12 чоловік, виконувалась стандартна пластика передньої хрестоподібної зв’язки з використанням аутотрансплантату сухожилля напівперетинчастого м’язу стегна (s-t-s), фіксація гвинтами. У другій групі, у кількості 8 чоловік, виконувалось прошивання з наступною рефіксацією проксимального кінця зв’язки до місця відриву з додатковим шинуванням її.

Результати. За IKDC шкалою до лікування в обох групах пацієнти мали однакову важкість пошкоджень. Відповідно 63±3 та 62±2 бали, (М±ƞ), р≥0,05. Через 3 місяці в першій групі важкість пошкоджень зменшилась до 47±3 бали, а в другій до 35±2, р≤0,05. Через 6 місяців відновлення відбулось до 33±2 та 32±2 балів відповідно, р≥0,05.

Висновки. ВикоРистання внутрішнього шинування дозволяє зберегти пропріорецепцію власної зв’язки; запобігти патологічним явищам у місці взяття трансплантату; швидше відновитись пацієнту; зменшити тривалість та травматичність оперативного втручання.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини