Ефективність застосування апаратів зовнішньої фіксації костюка при метастатичному ураженні кісток

Проценко В. В., Костюк А. Н. - ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ", м. Київ


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

[616.71-033.2-02:616-006.04]:616.71-001-089.227.84:616-089.168

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ КОСТЮКА ПРИ МЕТАСТАТИЧНОМУ УРАЖЕННІ КІСТОК

Проценко В. В., Костюк А. Н.
ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ", м. Київ

Вступ. Метастазування солідних пухлин в кістки і розвиток вторинних метастатичних пухлин відбуваються порівняно часто - у кожного 2 або 5-го хворого протягом перших 3 років, рідше через 10, 20 і навіть 25 років після видалення первинної злоякісної пухлини. Впровадження в онкологічну практику комплексного лікування (хірургічні методи, поліхіміотерапія, променева терапія та інші) хворих з метастатичними пухлинами кісток дозволило зменшити больовий синдром і поліпшити якість життя хворих. На даний час в онкоортопедії хірургічні методи лікування метастатичних пухлин кісток представлені ендопротезуванням, інтрамедулярним та накістковим остеосинтезом, кюретажем пухлини з застосуванням кісткового цементу, черезкістковим позавогнищевим остеосинтезом. Використання методики остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації Костюка при реконструктивно-відновних операціях у кістковій онкології дозволило розширити показання до виконання органозберігаючих операцій у пацієнтів з метастатичними пухлинами довгих трубчастих кісток, скоротити терміни лікування хворих, дотриматися принципів онкологічного радикалізму з подальшим адекватним заміщенням пострезекціонного дефекту кістки.

Мета дослідження. Показати ефективність застосування апаратів зовнішньої фіксації Костюка при метастатичному ураженні кісток.

Матеріали та методи. Хірургічне лікування з використанням черезкісткового позавогнищевого остеосинтезу стрижневими апаратами Костюка з приводу метастатичного ураження кісток кінцівок проведено 57 пацієнтам. Локалізація метастатичної пухлини була наступною: стегнова кістка - 38, плечова - 11, великогомілкова - 8. Після хірургічного етапу лікування хворі в схемах комплексного лікування отримували поліхіміотерапію, гормонотерапію, імунотерапію, бісфосфонати, променеву терапію. Функціональний результат прооперованої кінцівки розраховувався за шкалою MSTS. Оцінка болю в місці метастатичного ураження до і після проведеного лікування проводилася за шкалою R.G. Watkins. Оцінка якості життя хворих до і після хірургічного лікування проводилася за системою EORTC QLQ - С30. Виживання пацієнтів визначалася методом Каплана-Мейєра.

Отримані результати та їх обговорення. Післяопераційні ускладнення виявлено в 3 (5,26%) пацієнтів, рецидиви метастатичної пухлини спостерігалися в 5 (8,77%) хворих. Функціональний результат прооперованої кінцівкі після черезкісткового позавогнищевого остеосинтезу склав 70,4%. Протягом першого року після операції 96,4% пацієнтів перейшли на повне функціональне навантаження оперованої кінцівки.

Ступінь больового синдрому після черезкісткового позавогнищевого остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації Костюка зменшився з 100% до 20%. Якість життя хворих після черезкісткового позавогнищевого остеосинтезу покращалася з 30 до 66 балів. Трирічна загальна виживаність пацієнтів склала: 48,6 ± 0,54%, п'ятирічна: 32,4 ± 0,78%.

Проведений рентгенологічний аналіз репаративного процесу в кістковій тканині підтвердив біологічну обґрунтованість застосування за показаннями апаратів зовнішньої фіксації Костюка при метастатичному ураженні довгих трубчастих кісток без впливу на компесаторно-пристосувальні реакції організму пацієнта, у тому числі на тлі проведеної променевої терапії та поліхіміотерапії. Поетапне проведення органозберігаючих операцій дозволило розширити діапазон використання апаратів зовнішньої фіксації Костюка у хворих з метастатичними пухлинами, а також виконувати їх у пацієнтів не залежно від довжини дефекту кістки.

Висновок. Застосування черезкісткового позавогнищевого остеосинтезу стрижневими апаратами Костюка при метастатичному ураженні довгих кісток кінцівок дозволяє поліпшити функцію прооперованої кінцівки, сприяє зменшенню больового синдрому та поліпшення якості життя пацієнтів, що дозволяє проводити подальше лікування пацієнтів у більш комфортних для них умовах.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини