Індивідуальне ендопротезування при злоякісних пухлин кісток нижньої кінцівки

Проценко В. В.¹, Чорний В. С.², Дуда Б. С.¹ - 1 - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, м. Київ; 2 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

616.718-006.04-089.843-77

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ

ПУХЛИНАХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

Проценко В. В.¹, Чорний В. С.², Дуда Б. С.¹
1 - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, м. Київ;
2 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Вступ. Органозберігаючі операції при пухлинах довгих кісток є методом вибору при комплексному лікуванні злоякісних пухлин кісток. Радикальне видалення вогнища призводить до утворення кісткового дефекту значних розмірів. На відміну від трансплантатів, які має ряд обмежень при заміщенні дефектів кісток, ендопротезування дозволяє в короткі строки відновити функцію і опороспроможність кінцівки.

Мета дослідження. Показати можливості індивідуального ендопротезування при пухлинах кісток нижньої кінцівки.

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 118 пацієнтів з пухлинами кісток нижньої кінцівки, у яких використано індивідуальне ендопротезування. Чоловіків було 71 (52%), жінок - 67 (48%) у віці від 11 до 75 років (середній вік 31,5±1,2 року). За морфологічною структурою зустрічалися: гігантоклітинна пухлина кістки - 35 (29,7%) випадків, остеогенна саркома - 33 (27,8%), метастатичні пухлини - 18 (15,3%), хондросаркома - 16 (13,5%), злоякісна гігантоклітинна пухлина кістки - 6 (5,0%), фібросаркома кістки - 4 (3,4%), злоякісна фіброзна гістіоцитоми кістки - 2 (1,7%), ангіосаркома кістки - 1 (0,9%), саркома Юінга - 1 (0,9%), лімфосаркома - 1 (0,9%), адамантинома - 1 (0,9%). Хірургічні втручання виконували в такому обсязі: резекція пухлини “en block” з широким висіченням місця біопсії та заміщення пострезекціонного дефекту кістки індивідуальним онкологічним ендопротезом. Використовувалися ендопротези: "Inmed" - 77 (65,3%) випадків, "Link" - 22 (18,6%), "Stryker" - 15 (12,7%), "Beznoska" - 3 (2,5%), "Prospon" - 1 (0,9%). Ендопротезування колінного суглоба виконано в 76 (64,4%) пацієнтів, кульшового - 26 (22,1%), гомілковоступневого - 9 (7,6%), діафіза стегнової кістки - 3 (2,5%), діафіза великогомілкової кістки - 3 (2,5%), мегатотальне ендопротезування стегнової кістки - 1 (0,9%). Функціональний результат прооперованої кінцівки визначався за системою MSTS (Musculo-Sceletal Tumor Staging / System/). Якість життя визначали за опитувальником EORTIC-QLQ-С30. Виживання пацієнтів оцінена методом Каплана - Мейєра.

Отримані результати. Строки спостереження склали 108 місяців. Післяопераційні ускладнення склали 27,97%. Серед ускладнень відзначені інфекційні ускладнення в 15 (12,7%) пацієнтів, асептична нестабільність ендопротеза в 13 (11,0%), перелом конструкції ендопротеза в 5 (4,3%). Рецидиви пухлини відзначені в 12 (10,2%) пацієнтів. Функціональний результат (шкала MSTS) після ендопротезування кульшового суглоба склав 76,2%, колінного суглоба – 82,3%, гомілковоступневого суглоба – 68,8%, діафіза стегнової кістки – 88,9%, діафіза великогомілкової кістки – 85,3%. Якість життя прооперованих пацієнтів (опитувальник EORTIC-QLQ-С30) підвищилася з 40 балів (до ендопротезування) до 80 балів (після ендопротезування). Загальна трирічна виживаність склала 62,4±1,5%, п’ятирічна 56,2±1,9%.

Висновки

1. Індивідуальне ендопротезування - сучасний метод реконструкції суглобів та сегментів кісток при хірургічному лікуванні злоякісних пухлин кінцівки, дозволяє проводити заміщення кісткових дефектів будь-якого розміру і в короткі строки відновити функцію й опороспроможність кінцівки.

2. Результати ендопротезування кісток і суглобів при пухлинах кісток показали ефективність цього методу хірургічного лікування, який забезпечив сприятливий функціональний результат прооперованої кінцівки і підвищив якість життя даної категорії пацієнтів.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини