Моделювання додаткового інтраопераційного порушення кровопостачання відламків при остеосинтезі переломів дистального епіметафізу кісток гомілки металевими конструкціями

Васюк В. Л., Цигикало О. В., Коваль О. А. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

УДК 616.78.5/6-001.5-089.227.84-036.82

МОДЕЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПОРУШЕННЯ КРОВОПОСТАЧАННЯ ВІДЛАМКІВ ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗІ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО ЕПІМЕТАФІЗУ КІСТОК ГОМІЛКИ МЕТАЛЕВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

Васюк В. Л., Цигикало О. В., Коваль О. А.

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

 

Мета дослідження: покращити анатомо-функціональні результати лікування пацієнтів з осколковими внутрішньосуглобовими переломами дистального відділу кісток гомілки шляхом зменшення додаткового порушення кровопостачання відламків під час оперативного втручання, морфологічно обґрунтувати диференційоване застосування удосконалених технологій малоінвазивного остеосинтезу.

Завдання дослідження:

1. З’ясувати топографоанатомічні особливості кровоносних судин нижньої третини гомілки з огляду на завдання остеосинтезу переломів її дистального епіметафізу.

2. Створити моделі остеосинтезу переломів дистального епіметафізу кісток гомілки спицями, АЗФ та пластинами, провести їх морфологічний аналіз стосовно додаткового інтраопераційного порушення кровопостачання кісткових відламків.

Матеріали та методи. Досліджено 26 кісткових препаратів нижніх кінцівок людей різного віку та статі з музею кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», а також тривимірні реконструкції 24 серій магнітно-резонансних томограм дорослих людей віком 23-72 років. Для моделювання остеосинтезу переломів дистального епіметафізу кісток гомілки спицями, АЗФ та пластинами застосовано програмне забезпечення для тривимірного реконструювання (RadiAnt) та тривимірного моделювання (Blender).

Результати. Моделювання остеосинтезу великогомілкової кістки пластиною типу «листок конюшини» демонструє досить широку та тісну площу контакту між кістковою поверхнею (надкісточкова її ділянка) та пластиною. У випадку фіксації її на медіальній поверхні нижньої третини великогомілкової кістки відзначається велика ймовірність ушкодження кісточкових гілок задньої великогомілкової артерії, медіальної заплесневої артерії, періостальних гілок передньої великогомілкової артерії. Останні можуть бути джерелами проникних судин, які живлять кістку. Під час моделювання остеосинтезу переламів нижньої третини великогомілкової кістки медіальною опорною пластиною відзначаються подібні небезпеки притаманні пластині типу «листок конюшини», але, внаслідок більшої довжини та меншої ширини цієї пластини в надкісточковій ділянці, небезпека ушкодження гвинтами медіальної кісточкової артеріальної сітки менша, а періостальних гілок від передньої великогомілкової артерії – більша. Задня фіксація переламів малогомілкової кістки напівтрубчастою пластиною при моделюванні демонструє імовірність пошкодження латеральних кісточкових гілок малогомілкової артерії, які знаходяться в тісних топографо-анатомічних співвідношеннях з окістям, та можливість пошкодження кінцями гвинтів гілок малогомілкової артерії. Досить широка ділянка щільного контакту нижнього горизонтального сегмента передньо-латеральної пластини під час остеосинтезу великогомілкової кістки свідчить про високу небезпеку ушкодження термінального відділу передньої великогомілкової артерії та глибокого малогомілкового нерву. Аналіз тривимірних комп’ютерних моделей остеосинтезу переламів нижньої третини кісток гомілки спицями Ілізарова та Кіршнера демонструє структурну та топографо-анатомічну цілісність артеріальних судин, які межують з окістям у ділянці переломів кісток гомілки.

Висновки. На основі морфологічного аналізу моделей остеосинтезу переломів кісток гомілки встановлено, що застосування пластин спричиняє стискання їх опорною поверхнею та ушкодження гвинтами тих судин, які не можуть бути відведені, які тісно межують з окістям та суміжними структурами (передня великогомілкова артерія та її гілки в нижній третині передньої поверхні гомілки, латеральна та медіальна артеріальні кісточкові сітки), а також місця живильних отворів кісток гомілки. Навпаки застосування для остеосинтезу спиць Ілізарова та Кіршнера не несе такої небезпеки.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини