Поетапне хірургічне лікування метастатичного ураження довгих трубчастих кісток

Чорний В.С.¹, Проценко В.В.², Костюк А.Н.², 1 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, 2 ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ", м. Київ


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

[616.717.4/6+616.718.4/6]-033.2-02:616-006.04]:616-089

ПОЕТАПНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК

Чорний В.С.¹, Проценко В.В.², Костюк А.Н.²
1 - Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України,
2 - ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ", м. Київ

Вступ. Біль та інші ускладнення, які обумовлені метастатичним ураженням скелета, можуть значно обмежувати функцію кінцівки та призводять до переломів кісток. Хірургічне втручання у випадку метастатичного ураження кісток спрямовано на покращення якості життя хворих, можливість відновлення функції ураженої кінцівки у найкоротші терміни та продовження специфічного лікування. Наш матеріал грунтується на результатах обстеження та поетапного лікування пацієнтів з метастатичними пухлинами довгих трубчастих кісток

Мета дослідження. Показати ефективність етапів хірургічного лікування метастатичного ураження довгих трубчастих кісток.

Матеріали і методи. Показаннями до хірургічного лікування метастатичних пухлин довгих трубчастих кісток були солітарні або множинні вогнища ураження, виражений больовий синдром, патологічний перелом кістки або загроза його виникнення. До операції усім хворим проводилося обстеження, яке включало рентгенографію, комп'ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію ураженої кістки, радіоізотопне дослідження скелета, рентгенографію легень, комп'ютерну томографію органів черевної порожнини і заочеревинного простору. Всі хворі отримували комплексне або комбіноване лікування з приводу первинної пухлини.

Діагноз метастатичного ураження був підтверджений морфологічним дослідженням у всіх оперованих хворих. У 19 пацієнтів первинний осередок пухлини локалізувався в молочній залозі, у 12 - в нирці, у 7 в легені, у 4 в передміхуровій залозі, у 1 в матці, у 1 в щитоподібній залозі, у 1 в печінці, у 1 в наднирнику, у 1 в кишківнику, у 10 пацієнтів була множинна мієлома. Локалізація осередка метастатичної пухлини: стегнова кістка - 38 випадків, плечова - 11 випадків, великогомілкова - 8 випадків. Хірургічне лікування метастатичного ураження довгих трубчастих кісток проводилось поетапно. При патологічному переломі або загрозі патологічного перелому кістки на першому етапі виконувався остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації Костюка у 57 пацієнтів. Позитивним пунктом застосування стрижневих апаратів зовнішньої фіксації Костюка є те, що на відміну від інших апаратів зовнішньої фіксації зіставлення відламків кістки відбувається без пошкодження анатомічних структур сегменту кістки, так як стрижні не виступають за протилежний кортикальний шар кістки більше ніж на 1-2 мм і підходять до кістки в зонах мінімальної кількості м'яких тканин. В подальшому хворим проводився курс променевої терапії на вогнище ураження в кістці до СОД (середня осередкова доза) 40 Грей, у разі відновлення структури кістки, хворим проводився демонтаж апарату зовнішньої фіксації Костюка, який виконано у 12 пацієнтів, а у разі стабілізації процесу у кістці виконувався демонтаж апарату зовнішньої фіксації Костюка та проводився накістковий металоостеосинтез з використанням кісткового цементу у 7 пацієнтів, або ендопротезування суглобу чи сегменту кістки у 6 пацієнтів, або остеосинтез блокуючим інтрамедулярним стрижнем у 5 пацієнтів, також хворі продовжували отримувати курси поліхіміотерапії, гормонотерапії та бісфосфонатів,

Отримані результати та їх обговорення. Ми провели оцінку хірургічних результатів лікування хворих з метастатичним ураженням кісток. Післяопераційні ускладнення виявлено у 3 (5,26%) пацієнтів, рецидиви метастатичної пухлини спостерігалися у 5 (8,77%) хворих. Померло 27 хворих на протязі від одного до трьох років спостереження, на тлі проведеного лікування. Незважаючи на те, що більшості хворих з множинними кістковими метастазами раку хірургічне лікування не показано, отримані результати говорять про виправданість хірургічного лікування кісткових метастазів з метою зменшення больового синдрому та поліпшення функціонального результату прооперованої кінцівки.

Висновок. Поетапне хірургічне лікуванняпацієнтів з метастатичним ураженням кісток в поєднанні із застосуванням комплексного лікування дозволяє домогтися поліпшення якості та збільшення строків їх життя.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини