Стан хрящової і кісткової тканини на фоні прийому глюкокортикостероїдів

Калашніков А. В., Кузів Є. Л. - ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

616.71-007.234:[611.018.4:577.175.5]:57.085

СТАН ХРЯЩОВОЇ І КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА ФОНІ ПРИЙОМУ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ

Калашніков А. В., Кузів Є. Л.

ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, м. Київ

Вступ. Проблема профілактики та лікування остеопорозу залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної медичної науки. Однією з причин виникнення остеопорозу є широке використання кортикостероїдів при лікуванні цілого ряду як гострих, так і хронічніх захворювань. Тому вивчення впливу преднізолону на обмін кальцію в організмі та структурно функціональні зміни кісткової та хрящової тканини і можливість медикаментозної корекції цих змін залишається актуальною проблемою.

Мета роботи. Вивчити в експерименті вплив преднізолону на обмін кальцію в організмі та структурно-функціональні зміни в кістковій і хрящовій тканинах.

Матеріал та методи. Експериментальні дослідження проведено на 68 щурах-самцях лінійної породи Вістар. У всіх серіях дослідів спостерігали за тваринами на фоні введення різних лікарських засобів протягом 30 діб. Через 30 днів від початку експерименту, тварин зважували, проводили забір крові для біохімічних досліджень. Після чого проводили забір матеріалу для морфологічних та морфометричних досліджень.

Результати та їх обговорення. При застосуванні вітамінів D3 та E відмічалось достовірне зростання маси кісткової тканини, зольності кісток вмісту кальцію та фосфору в кістковій тканині, що достовірно переважало значення цих показників у тварин з введенням тільки преднізолону та вітаміну D3. Крім того спостерігалась нормалізація мінерального та D - вітамінного обміну. Введення вітамінів D3 та Е на фоні введення преднізолону попереджувало негативний вплив преднізолону на структурно-функціональний стан кісткової тканини, суглобового та епіфізарного хрящів, в яких на фоні прийому преднізолону без медикаментозної корекції виникали дистрофічні зміни, а також порушення росту кістки в ширину та вздовж.

Висновки. Одночасне введення вітамінів D3 та Е на фоні прийому преднізолону запобігає негативному впливу преднізолону на структурно-функціональний стан кісткової тканини, суглобового та епіфізарного хрящів, які при введенні преднізолону супроводжувалися дистрофічними змінами, які призводили до порушення їх формування та адаптаційного ремоделювання.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини