Визначення рівня фнп-α крові у постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП

Соловйов І.О., Рушай А.К. - Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 1-2 (15-16) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні питання травматології та остеосинтезу»

18 – 19 квітня 2019 р. м. Вінниця
Матеріали конференції (тези)

[616-001-031.82-06:616-002:614.86]:616-07:577.175.14

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФНП-α КРОВІ В ПОСТРАЖДАЛИХ З ІНФЕКЦІЙНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ПОЛІТРАВМИ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП

Танасієнко П.В., Соловйов О.С., Танасієнко О.М., Ковалишин І.В..
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»

Діагностичні заходи є ключовою ланкою в успіху лікування постраждалих з політравмою. Саме від проведених діагностичних заходів, їх повноцінності та адекватності в не останню чергу залежить вибір тактики та кінцевий результат лікування. Початок імунної відповіді при отриманні травми починається в перші 6 годин. Розвиток місцевої запальної реакції на початковому етапі зв’язаний із секрецією тканинними макрофагами одного з основних прозапальних цитокінів -- ФНП- α, У нашому дослідженні сформована проспективна група, яка складалась зі 116 чоловік, в яких було діагностовано політравму. Усі постраждалі були розділені згідно критеріїв Погоджувальної конференції АССР/SССМ 1992 року на групи по одній з категорій: SIRS (n=28), локальна інфекція (n=42), сепсис (n=31), тяжкий сепсис (n=9), септичний шок (n=6).

Аналізуючи дані ми прийшли до висновку, що рівень ФНП- α був підвищений у всіх групах спостереження в шоковому періоді травматичної хвороби. У групі SIRS це підвищення було в 1,5 рази в порівнянні з контрольною групою. У групі з локальною інфекцією цей рівень вже був більший майже в 2 рази. У групах сепсису рівень ФНП- α вищим відповідно у 3,7 рази. У групі тяжкого сепсису ФНП- α був підвищений у 4,7 разів. Постраждалі з ВІЛ-інфекцією та септичним шоком мали рівень ФНП- α підвищений у 12,3 рази. Ці дані вказують на досить ранню реакцію даного показника у ВІЛ-інфікованих постраждалих з політравмою та його високу специфічність до розвитку нозокоміальної інфекції. У періоді несТабільної адаптації в постраждалих групи SIRS та локальної інфекції відмічалось тенденція до падіння рівня ФНП- α. Так у групі SIRS значення рівня ФНП- α впало майже до норми. У групі з локальною інфекцією показник ФНП- α зберігався на рівні 6,8±1,04 пг/мл, однак, цей рівень був дещо менший того, який був зареєстрований у 1 день спостереження. Потрібно відмітити, що рівень ФНП- α корелював із загальним станом постраждалих, які відмічали деяке покращення від призначеного лікування. У групі сепсису рівень ФНП- α у порівнянні з першим днем спостереження збільшився, однак це підвищення було невеликим. Клінічно стан постраждалих з групи сепсису був стабільно важким. У групі тяжкого сепсису рівень ФНП- α був практично на сТабільному рівні в порівнянні з першим днем спостереження. Подібна тенденція спостерігалась і в групі септичного шоку, однак рівень ФНП- α був значно вищим. У період сТабільної адаптації нормальний рівень ФНП- α відмічався в постраждалих не тільки групи SIRS, а і в групі з локальною інфекцією. У групі сепсису підвищений у 2 рази показник ФНП- α зберігався до кінця спостереження. Подібний рівень ФНП- α реєструвався і в групі тяжкого сепсису. Тенденція до зниження ФНП- α спостерігалась і в групі септичного шоку, однак його показник був на досить високому рівні. Такий рівень ФНП- α на 15 добу спостереження пов’язаний, на нашу думку, з вторинною системною стимуляцією прозапальної системи за межами первинного вогнища за рахунок синтезу цитокіну тканьовими макрофагами, що може збільшувати об’єм запальної реакції.

Таким чином, починаючи з перших годин після травми організм реагує на зміни в своєму стані і наявність діагностичного маркеру ФНП- α дозволяє на початковому етапі діагностувати розвиток можливих інфекційних ускладнень. Дані рівня ФНП- α, як одного з ланки імунологічного обстеження дозволяє вже в перші години прогнозувати виникнення інфекційних ускладнень у травмованих.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини