Травматологія і Фармакологія

Вісник ортопедії, травматології та протезування - № 1 (100) 2019


Електронна версія фахових видань

Український науково-практичний журнал
"Вісник ортопедії, травматології та протезування"
№ 2 ( 101 ) 2019

З люб'язної згоди головного редактора журналу "Вісник ортопедії, травматології та протезування" Директора ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, Заслуженого діяча науки і техніки, Лауреата Державної премії України, академіка НАМН України, професора Гайко Г. В. та засновників видання
ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ”, ВГО “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ”, ДУ “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ”

6 червня 2019 року 100-річний ювілей ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Директор ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Г.В. Гайко

У період становлення і відродження української державності, медичної науки та освіти 100 років тому, 1919-го, у Києві було відкрито заклад з лікування ортопедичних хворих, який назвали “Будинок калічної дитини”. Залежно від завдань та напрямку наукової діяльності назва Інституту неодноразово змінювалася. Сьогодні він підпорядкований Національній академії медичних наук України і має назву Державна установа “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”.

За роки існування Інститут очолювали такі відомі вчені-організатори, як І.О. Фрумін, О.С. Затонська, Г.П. Скосогоренко, М.О. Воробйов, М.О. Дудко, І.П. Алексєєнко, К.М. Клімов, Н.М. Мусієнко, Є.П. Меженіна, І.В. Шумада, а з 1989 року і по теперішній час установою керує академік НАМН України, професор Г.В. Гайко.

Інститут прославили фундаментальні та прикладні науково-практичні здобутки з методів профілактики та лікування вроджених і набутих деформацій, вродженого звиху стегна, кістково-суглобового туберкульозу, ампутацій кінцівок і їх протезування, вогнепального остеомієліту та відновної хірургії. Запропоновано методику стабільно-функціонального остеосинтезу, концепцію перебігу процесів репаративної регенерації кісткової тканини, лікування неспецифічного (ревматоїдного) поліартриту, остеомієліту, захворювань хребта. Застосовуються мікрохірургічні методи в лікуванні хворих з тяжкими наслідками травм при ураженні периферичних нервів, при пересадці шкірно-м’язово-кісткових комплексів на судинній ніжці, ендопротезуванні великих суглобів.

Удосконалюється медична допомога хворим з патологією стопи, медико-соціальні аспекти травм опорно-рухового апарату та їх наслідків, методи діагностики, лікування та реабілітації хворих з ураженнями і захворюваннями хребта, лікування розладів репаративного остеогенезу.

Сьогодні Інститут – головна профільна установа в країні, у ньому працюють 704 співробітники, серед яких 85 науковців, у тому числі 28 докторів (1 академік, 1 член-кореспондент, 13 професорів) і 62 кандидати медичних наук, 104 співробітники Інституту мають вищу лікарську категорію, 4 – Заслужені діячі науки, 17 – Заслужені лікарі України.

В Інституті, що має 10 клінічних підрозділів на 400 ліжок і 7 лабораторій, щороку лікується 4 500 хворих, яким виконується понад 8 000 складних реконструктивно-відновлювальних операцій. У поліклінічному відділенні щорічно надається кваліфікована консультативна допомога 30 тисячам хворих.

За успіхи у розвитку медичної науки і підготовку висококваліфікованих кадрів Інститут нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. За досягнення у вирішенні актуальних проблем травматології та ортопедії вчені Інституту К.М. Клімов, Є.Т. Скляренко, К.С. Терновий, О.Е. Міхневич, В.П. Данькевич, І.В. Шумада, Г.В. Гайко, О.І. Рибачук, С.С. Страфун, І.М. Курінний удостоєні звання лауреатів Державної премії у галузі науки і техніки.

Значний внесок у становлення Інституту як спеціалізованого закладу з організації та розвитку травматолого-ортопедичної науки і підготовки кадрів у різні роки зробила ціла плеяда таких відомих вчених та організаторів охорони здоров’я, як І.О. Фрумін, О.С. Затонська, І.П. Алексєєнко, К.М. Клімов, О.Г. Єлецький, Г.Є. Фруміна, Б.К. Бабич, Б.С. Куценок, З.М. Шнейдеров, М.О. Воробйов, Г.Л. Ємець, В.П. Захаржевський, А.Х. Озеров, Г.Т. Лихвар, М.К. Панченко, В.О. Яралов-Яраланц, Ф.Р. Богданов, І.Г. Талько, О.О. Бухтіаров, О.І. Рибачук, О.Я. Суслова, В.І. Стецула, І.Г. Антонюк, В.Я. Фіщенко, А.П. Крись-Пугач, А.Т. Бруско та інші.

На базі Установи функціонує Вчена рада та інститутська проблемна комісія. З 1969 року працює Спеціалізована вчена рада Інституту із захисту кандидатських і докторських дисертацій, на засіданнях якої було захищено 497 дисертацій (126 докторських і 371 кандидатська).

За результатами наукових досліджень співробітниками Установи опубліковано у періодичній пресі понад 9 547 наукових статей, видано понад 252 монографії та посібника, 180 методичних рекомендацій, 140 інформаційних листів, отримано 465 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі.

3 1999 року Інститутом видається фаховий журнал “Вісник ортопедії, травматології та протезування”.

Для надання кваліфікованої допомоги пацієнтам використовуються інноваційні технології, нові матеріали і діагностичне обладнання, оригінальні методи лікування (ендопротезування суглобів, артроскопія, мікрохірургія, остеосинтез). Актуальними є: травматизм і воєнна медицина, артрологія, немедикаментозні і медикаментозні методи профілактики і лікування, вертебрологія, дитяча ортопедія.

Співробітники Інституту є членами міжнародних організацій та комітетів (AAOS, SICOT, ISAKOS, ESETS, EFNS).

Директор ДУ “Інститут травматології
та ортопедії НАМН України”,
доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України

Г.В. Гайко

ЗМІСТ

Гайко Г. В., Підгаєцький В. М., Торчинський В. П., Сулима О. М., Осадчук Т. І., Галузинський О. А.

РОЛЬ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЦЕНТРУ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ МЕТОДУ В УКРАЇНІ

Страфун С. С., Безуглий А. А., Тимошенко С. В.

ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СУХОЖИЛКІВ ЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ

Герасименко С. І, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Гужевський І. В.

ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Гайко Г. В., Осадчук Т. І., Калашніков А. В., Підгаєцький В. М.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

Коструб О. О., Блонський Р. І., Котюк В. В., Лучко Р. В.

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПАХВИННОГО БОЛЮ У СПОРТСМЕНІВ

Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І.

НЕДОСКОНАЛИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ ЯК ОРТОПЕДИЧНА ПРОБЛЕМА

Про наших партнерів
ChM – Ваш надійний партнер

Лябах А. П., Бруско А. Т., Пятковський В. М.

НЕЙРОГЕННА АРТРОПАТІЯ СТОПИ – ОРТОПЕДИЧНА ПРОБЛЕМА

Рой І. В., Борзих Н. О., Пилипенко О. В.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

Грицай М. П.

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЛІКУВАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ КІСТОК ТА СУГЛОБІВ В УКРАЇНІ

Григоровський В. В., Бруско А. Т.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗДОБУТКИ НАУКОВИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛУ ПАТОМОРФОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ

Гайко Г. В., Герасименко С. І., Голюк Є. Л.

ЗАСАДИ ВИГОТОВЛЕННЯ АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО КІСТКОВОГО БАНКУ

Лютко О. Б.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ В ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

Шевчук А. В., Сташкевич А. Т., Улещенко Д. В., Мартиненко В. Г., Вітковський А. М.

ГЕМАТОГЕННИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ ХРЕБТА, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Лазарев І. А., Копчак А. В., Скибан М. В.

СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОМЕХАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Поставка виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини