Номер № 3-4 (13-14) 2018


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 3-4 (13-14) 2018

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

ЗМІСТ

Бурлука В.В., Анкін М.Л., Денисенко В.М., Максименко М.А.

Оцінка тяжкості травми у пацієнтів з нестабільним тазовим кільцем при політравмі і її значення для вибору раціональної хірургічної тактики

Бур'янов О. А., Проценко В. В., Абудейх Удай, Салманова К. М.

Застосування імплантатів з покриттям матеріалом на основі біоактивного скла у пацієнтів після видалення пухлин кісток

Васюк В.Л., Коваль О.А., Васюк С.В.

Аналіз віддалених результатів малоінвазивного остеосинтезу переломів дистального метаепіфізу кісток гомілки за шкалою aofas ankle-hindfoot scale

Луцишин В.Г., Калашніков А.В., Майко В.М., Романов М.О.

Причини виникнення, методи діагностики та лікування фемороацетабулярного конфлікту (огляд літературних джерел)

Про наших партнерів
ChM – Ваш надійний партнер

22-23 листопада 2018 р. м. Київ
науково-практична конференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЇ СТОПИ»
Матеріали конференції (тези)

Звіт про науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Актуальні питання хірургії стопи”

Дубас В.І., Сулима В.С., Балюк Ю.С.

Диференційований підхід до вибору тактики корекції важких форм деформації кісток передплесни у дітей

Єршов Д. В., Рокутов В. С., Кравченко В. В.

Ортопедичне взуття та коригуючі устілки неефективні для лікування мобільної плосковальгусної стопи у дітей: систематичний огляд літератури

Єршов Д. В., Рокутов В. С., Кравченко В. В.

Рецидиви уродженої клишоногості у дітей: сучасні підходи до лікування та аналіз власного матеріалу

Зазірний І.М.

Місце ендоскопічних втручаннь при тендінопатії ахіллового сухожилку

Калашніков А.В., Ставінський Ю.О., Даценко О.М., Літун Ю.М.

Застосування збагаченого тромбоцитами фібринового клею в лікуванні пошкоджень суглобового хряща та асептичного некрозу субхондральної кістки

Калашніков А.В., Літун Ю.М., Малик В.Д.

Чи потрібна фіксація малогомілкової кістки при переломах гомілки

Кляйн Е.В.

Тезисы к докладу «Собственный опыт протезирования основного сустава большого пальца стопы и эволюция своих отношений к этой операции»

Кляйн Е. В., Тертышник С.С.

Cовременный подход в лечении свежих разрывов ахиллова сухожилия

Лоскутов А.Е., Лоскутов О.А., Фурманова К.С., Науменко А.Н.

Лечение пациентов с плосковальгусной деформацией стоп путем использования метода подтаранного артроэреза

Лоскутов А.Е., Науменко А.Н., Лоскутов О.А., Фурманова К.С.

Оценка прочности первичной фиксации первой плюсне-вой кости после различных видов корригирующих остеотомий первой плюсневой кости

Лоскутов О.А., Науменко А.Н., Рыбка В.Н.

Сочетание нескольких остеотомий при лечении тяжелых степеней Hallux Valgus

Омельчук В.П., Омельчук І.В.

Вибір методики корегувальної остеотомії і плеснової кістки залежно від ступеня деформації Hallux Valgus

Омельчук В.П., Омельчук І.В.

Методика хірургічного лікування м’якотканинної синдактилії на стопі у дорослому віці

Прозоровский Д.В., Бузницкий Р.И., Романенко К.К.

Хирургическое лечение кист таранной кости (случаи из практики)

Прозоровский Д.В., Бузницкий Р.И., Романенко К.К.

Ошибки и осложнения в хирургическом лечении Hallux valgus

Прозоровский Д.В., Бузницкий Р.И., Романенко К.К.

Хирургическое лечение деформации тейлора с использованием дистальных остеотомий пятой плюсневой кости

Радомський О.А., Петренко О.М. Аксютін А.Г.

Заміщення поширених некротичних дефектів шкіри стопи травматичного походження васкуляризованими шкірнопідшкірнофасціальними клаптями

Рушай А.К., Буглак А.І., Мартинчук О.О.

Лікувальна та діагностична тактика при хронічній посттравматичній нестабільності гомілковостопного суглоба

Рушай А.К., Мартинчук О.О., Буглак А.І.

Напружена петльова фіксація ураженого дистального синдесмоза гомілки

Рушай А.К., Скиба В.В., Буглак А.І., Соловйов І.О.

Застосування пов’язок зі Scotchcаst у лікуванні діабетичних артропатій

Сулима В.С., Чужак А.В., Бігун Р.Р.

Відповідність лікування хворих з переломами кісточок гомілки «за досвідом лікаря» сучасним рекомендаціям АО Surgery Reference

Тертышник С.С., Кляйн Е. В., Мурашко А.К.

Hallux rigidus и его поэтапное лечение


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини