Особливості клініки та діагностики периферичних переломів таранної кістки

Бодня О.І. - Одеський національний медичний університет, Україна


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 3 (17) 2019

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

УДК 616.718.71-001.5-08

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ПЕРИФЕРИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ТАРАННОЇ КІСТКИ

Периферичні (крайові) переломи серед пошкоджень таранної кістки в 8-25% випадків залишаються непоміченими при первинному обстеженні, що зумовлює їх несвоєчасну діагностику та лікування.

Мета: Виявити особливості пошкоджень і діагностики крайових переломів таранної кістки, а також визначити тактику лікування залежно від характеру ушкодження.

Матеріал і методи: В ретроспективному дослідженні вивчено 12 (21,05%) випадків різних за тяжкістю периферичних переломів таранної кістки. При діагностиці даних ушкоджень використали класифікацію Marti & Veber (1978), згідно якої лікування хворих проведено із застосуванням консервативних (5) та оперативних (7) методів в гострому і віддаленому періодах травми.

Результати: Наслідки лікування простежені у 11 пацієнтів в терміни від 6 місяців до 1 року після лікування. Провели порівняльний аналіз результатів консервативного (5 осіб) і оперативного лікування (6 осіб). Використання лікувально-тактичних принципів надання допомоги у поєднанні з комплексом реабілітаційних заходів дозволило досягти позитивних результатів у 81,82% випадків.

Висновки: Правильне розуміння анатомії та основних принципів хірургічної тактики лікування цих переломів сприяє своєчасному і правильному діагнозу, а отже, адекватному лікуванню і збереженню функції кінцівки.

Ключові слова: таранна кістка; крайові переломи; діагностика та лікування.

Література

1. Науменко М.В. Лечение больных с переломами, переломо-вывихами таранной кости: дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15 / Науменко Максим Владимирович. – М., 2012. – 176 с.

2. Kopp L. Surgical management of talus fractures: mid-term functional and radiographic outcomes / L. Kopp, P. Obruba, J. Riegl [et al.] // Acta Chir. Orthop. Traumatol. Cech. – 2013. – Vol 80 (2). – P. 165-170.

3. Скороглядов А.В. Лечение переломов отростков таранной кости / А.В. Скороглядов, Г.В. Коробушкин, М.В. Науменко // Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы травматологии и ортопедии". – М., 2008. – С. 75.

4. Verletzungen des fusses beim polytraumatisierten patienten / S. Rammelt, A. Biewener, R. Grass, H. Zwipp // Unfallchirurg. – 2005. – Bd. 108, № 10. – S. 858-865.

5. Ошибки диагностики и особенности лечения переломов костей стопы при сочетанной и множественной травме / М.А. Королёв, Д.О. Ярмак, Е.А. Мирошникова [и др.] // Вестник РГМУ. – 2016. – № 3. – С. 48-55. DOI: 10.24075/brsmu.2016-03-07.

6. Кузнецов В.В. Остеохондральные поражения блока таранной кости, современные подходы к хирургическому лечению (обзор литературы) / В.В. Кузнецов, И.А. Пахомов // Сибирский научный медицинский журнал. – 2016. – Том 36, № 2. – С. 56-61.

7. Yoshimura I. Arthroscopic bone marrow stimulation techniques for osteochondral lesions of the talus: prognostic factors for small lesions / I. Yoshimura, K. Kanazawa, A. Takeyama [et al.] // Am. J. Sports Med. – 2013. – Vol. 41 (3). – P. 528-534.

8. Каленский В.О. Основные причины неудовлетворительных исходов лечения повреждений стопы / В.О. Каленский, П.А. Иванов // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2018. – № 2, Том 7. – С. 122-128. DOI: 10.23934/2223-9022-2018-7-2-122-128

9. Зегенидзе И.В. Лечебная тактика при внутрисуставных переломах голеностопного сустава (обзор литературы) / И.В. Зегенидзе, Н.В. Тишков // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2013. – № 2 (90). – С. 178-182.

10. Бондарев В.Б. Особенности повреждений заднего отдела стопы у пациентов с сочетанной травмой / В.Б. Бондарев, В.О. Каленский, П.А. Иванов // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2016. – № 2. – С. 20-24.

11. Рентгенодиагностика повреждений таранной кости / А.В. Скороглядов, Г.В. Коробушкин, К.А. Егиазарян, М.В. Науменко // Московский хирургический журнал. – 2014. – № 2 (36). – С. 17-19.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини