Проблеми травматології та остеосинтезу №1 (2020)

Проблеми травматології та остеосинтезу №1 (2020)


Щоквартальний науково-практичний журнал
Щоквартальний науково-практичний журнал "Проблеми травматології та остеосинтезу" № 1 (19) 2020

"Проблеми травматології та остеосинтезу" № 1 (19) 2020

ISSN 2411-6858
https://doi.org/10.51309/2411-6858-2020-19-1
Видавець: ГО "Всеукраїнська асоціація травматології та остеосинтезу"
у співпраці з ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ"
Мови видання:
українська, англійська, російська (змішаними мовами)
Головний редактор:
Калашніков А. В.
Відповідальний секретар:
Майко В. М.
Періодичність: щоквартальний
Підписано до друку: 30.11.2020
 
ЗМІСТ