Відповідність лікування хворих з переломами кісточок гомілки «за досвідом лікаря» сучасним рекомендаціям АО Surgery Reference

Сулима В.С., Чужак А.В., Бігун Р.Р. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Кафедра травматології та ортопедії


Електронна версія
Журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу"
Номер № 3-4 (13-14) 2018

З люб'язної згоди президента ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу" і головного редактора щоквартального науково-практичного журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу" проф. Калашнікова Андрія Валерійовича.

УДК: 616-089+616.71-001.5+616.718.5

ВІДПОВІДНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОЧОК ГОМІЛКИ «ЗА ДОСВІДОМ ЛІКАРЯ» СУЧАСНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ

AO SURGERY REFERENCE

Сулима В.С., Чужак А.В., Бігун Р.Р.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії

Вступ. Переломи дистального відділу кісток гомілки складають 30% від усіх переломів. Особливості анатомічної будови кісткових і м’якотканинних структур гомілково-ступневого суглоба зумовлюють труднощі діагностики та лікування хворих з ушкодженнями.

Мета дослідження. Провести ретроспективний аналіз відповідності лікування хворих з переломами кісточок гомілки “за досвідом лікаря” в порівнянні з сучасними рекомендаціями AO Surgery Reference.

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів 464 хворих з ушкодженнями кісточок гомілки, які перебували на лікуванні в травматологічному відділенні МЛК №1 з 2012 по 2017 рр. Ретроспективний аналіз виконаний згідно інформації, внесеної в карти стаціонарного хворого, а обрану тактику лікування було порівняно з рекомендованою «AO SURGERY REFERENCE» та в проекті вітчизняних клінічних настанов. Статистичний аналіз виконаний в програмі Microsoft Excel.

Результати дослідження. Частота нестабільних переломів кісточок (44B1-В3, 44C1-С3, 43B2, 43B3, 44A2, 44А3) склала 207 випадків (68,8%), з них – ротаційно-нестабільними (44В2, 44В3, 44C1-C3, 43C2, 43C3) вважалися 118 (39,2%) переломів, які згідно рекомендацій АО потребували оперативного лікування. Стабільними вважали переломи 43A1-A3, 43B1, 44А2 та їх була незначна кількість – 94 (31,2%).

Серед 163 (35,1%) осіб, госпіталізованих в плановому порядку та 301 (64,9%) особи - за ургентними показаннями ефективна перша допомога до 24 годин надана в 228 (75,8%) випадках. В 56 (18,6%) випадках допомогу надавали відстрочено, до 10 днів та в 17 (5,3%) випадках – понад 10 днів, що суттєво вплинуло на ефективність виконання ручної одномоментної репозиції чи оперативного лікування на фоні посттравматичних змін м’яких тканин. Кваліфікована медична допомога була надана в терміни до 24 годин в 116 (38,5%) випадках, в термін до 10 днів – в 148 (49,2%), а в термін понад 10 днів – в 36 (12,3%) випадках. Післятравматичні ішемічні розлади з проявами фліктен виявили у 13 (2,8%) хворих.

Консервативне лікування хворих з нестабільними переломами кісточок гомілки виконали у 66 (18,2%) хворих, при ротаційно-нестабільних переломах – в 36 випадках (9,9%).

Оперативне лікування було проведено 363 хворим (78,2%), з них методом металоостеосинтезу – 333 (71,8%), а за допомогою апарату зовнішньої фіксації - 30 (6,5%) пацієнтам.

Висновки.

Нестабільні переломи кісточок гомілки вдвічі переважають кількісні показники умовно стабільних (68,8% проти 31,2%). В 23,9% випадків виявлено затримку в діагностиці та лікуванні хворих, яка в більшості випадків зумовлена несвоєчасним зверненням хворого за кваліфікованою допомогою. Вважаємо, що для 66 (18,2%) випадків обрана тактика лікування згідно «досвіду лікаря» не відповідала рекомендаціям AO SURGERY REFERENCE. Саме тому, на нашу думку, зниження кількості неадекватно прийнятих рішень полягає в ретельному поясненні потерпілому необхідності проведення найбільш оптимального методу лікування (вчасного виконаного хірургічного втручання, металоостеосинтезу), що знизить частоту ускладнень та несприятливих функціональних результатів, неминучого виникнення деформуючого остеоартрозу та тривалої втрати працездатності внаслідок порушення алгоритму лікування та недотримання клінічних настанов у хворих з нестабільними переломами.


Інші матеріали

Партнери проекту

Клініки, відділення, лабораторії, санаторно-курортні комплекси, що беруть активну участь у проекті і є нашими партнерами

Відділ Діагностики ДУ «ІТО НАМНУ»
Діагностика

Сучасне обладнання. Європейська якість. Щорічно проходять обстеження більше 10000 пацієнтів, виконується більше 15000 досліджень.

Відділення захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМНУ»
Лікування травм і захворювань суглобів

Артроскопія, ендопротезування, остеосинтез

Клініка реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ»
Реабілітація

Консервативне лікування ортопедичних захворювань та повний комплекс фізичної реабілітації

ChM – ХМ Київ
ChM – Ваш надійний партнер

Реалізація виробів медичного призначення, інструментів та імплантів для Ортопедії, Травматології, Нейрохірургії, Хірургії. Європейська якість.

Відділення реабілітації хворих після травм та операцій опорно-рухового апарату КС «Жовтень»
Профільний санаторій

Реабілітація хворих після операцій опорно-рухового апарату

SPINEX
Центр сучасної хірургії

клініка повного циклу, створена з урахуванням успішного досвіду світової медицини