Лабораторія мікробіології та хіміотерапії

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії


Лабораторія мікробіології та хіміотерапії

Лабораторія є акредитованим самостійним підрозділом і працює у відповідності з існуючими стандартами щодо бактеріологічних лабораторій за загальноприйнятими міжнародними методичним і методологічним рівнями.


Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

 

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії
Адреса:
 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, 1 поверх поліклінічний корпус ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ", вхід з боку провулка Чеховський, 7 (окремий вхід з двору)
Контакти:
+38 (044) 486-60-67
Графік роботи:
9 00 – 16 00  понеділок – четвер
9 00 – 15 00   п’ятниця
Субота, Неділя - вихідний

Практичний підрозділ лабораторії мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" проводить:

 

 • діагностичні бактеріологічні дослідження гнійно-септичних ускладнень та інфекцій у госпіталізованих хворих всіх клінік інституту з визначенням чутливості виділених збудників до хіміопрепаратів;
 • санітарно-бактеріологічні дослідження з метою контролю за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях клінік інституту по профілактиці госпітальних інфекцій та післяопераційних ускладнень у відповідності з Наказом МОЗ України № 236 від 04.04.2012 р.;
 • наукові мікробіологічні та серологічні дослідження у відповідності з плановою науковою тематикою інституту в аспекті встановлення етіологічного діагнозу кістково-гнійної інфекції, а також дослідження мікробіологічних аспектів запальних негнійних захворювань (ускладнень) опорно-рухового апарату та випробування в експерименті та клініці ефективності нових антибактеріальних препаратів.

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

 

Практична робота лабораторії мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" включає:

 

 • Встановлення об′єктивного етіологічного діагнозу нагноєння у хворих з різною локалізацією травми і різним імунним статусом.
 • Визначення антибіотикорезистентості конкретних збудників з рекомендацією оптимальної схеми антибіотикотерапії.
 • Консультативна допомога лікарям інституту та інших медичних закладів м.Києва.

 

Напрямок наукової діяльності – розробка об’єктивних критеріїв та системи комплексної етіологічної діагностики остеомієлітів, артритів та ускладнень після тотального ендопротезування крупних суглобів з елементами прогнозування їх перебігу та виявлення персистенції збудника, а також вивчення ролі мікробного фактора при неспецифічних запальних захворюваннях опорно-рухового апарату.

 

Науковим підрозділом лабораторії:

 • Теоретично та технологічно розроблено та впроваджено в практику комплекс мікробіологічних та серологічних критеріїв етіологічної діагностики гнійного запалення кісток і суглобів, зумовленого умовно-патогенними мікроорганізмами, з прогнозуванням перебігу нагноєння;
 • Відпрацьовано на сучасному рівні знань методику об‘єктивного визначення чутливості та резистентності до антибіотиків збудників гнійно-запальних процесів в ортопедії з використанням уточнюючих тестів та інтерпретацією результатів згідно міжнародним вимогам - EUCAST (2020);
 • Вивчено роль мікробного фактора в етіології, патогенезі, перебігу негнійних системних захворювань сполучної тканини дегенеративно-дистрофічного характеру (хвороба Пертеса) та запальних захворювань суглобів (РА та АС);
 • Вивчення етіології інфекційно-запальних процесів за періпротезної інфекції та асептичної нестабільності ендопротезів крупних суглобів з метою їх діагностики, оптимізації лікування і профілактики ускладнень з створенням відповідних об”єктивних критеріїв.

 

Напрацювання представлені у монографіях, статтях у вітчизняних та зарубіжних журналах, патентах, доповідях на науково-практичних конференціях різного рівня

 

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

 

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ «ІТО НАМНУ» має наукове співробітництво:

 

 • з відділом антибіотиків Інституту мікробіології та вірусології НАН України (директор – акад. НАНУ Підгорський В. С., зав. лабораторії д.м.н. Авдєєва Л. В.) – дослідження властивостей атипових форм клінічних штамів стафілококів, аналітичні наукові праці,
 • лабораторією мікробіології ДУ «Інституту громадського здоров’я» (директор – акад. НАМНУ Сердюк А. М., зав. лабораторії д.м.н. Сурмашева О. В.) – вивчення властивостей антибіотикорезистентних штамів,
 • відділом колоїдної технології природних систем Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України (т.в.о. директора – д.т.н. Прокопенко В. А., с.н.с. відділу колоїдної технології природних систем к.б.н. Грузіна Т. Г.) - дослідження антимікробної дії наночасточок металів на клінічні штами стафілококів, аналітичні наукові праці,
 • відділом патології та хірургії новонароджених Національної клінічної лікарні «ОхМатДит» (ведучий спеціаліст - к.м.н. Ханес Г. С.) – мікробіологічна діагностика окремої групи новонароджених з сепсисом чи/або гострим гематогенним остеомієлітом з консультативним висновком,
 • відділенням кістково-гнійної хірургії Української військово-медичної академії (відповідальний лікар - Гаврецький А. І.) – бактеріологічне дослідження раневого матеріалу від госпіталізованих хворих з важкими ускладненнями, сумісний аналіз даних для використання в наукових розробках.
 • результатом науково-практичної співпраці є впровадження наукових розробок у практичну роботу та спільні публікації, доповіді.

           

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

 

При виконанні НДР науковцями лабораторії мікробіології підготовлено:

 • Систематизовану характеристику сучасних антибіотиків, ефективних в сучасній травматології та ортопедії з динамікою зміни чутливості мікроорганізмів, виділених від госпіталізованих хворих.
 • Сформульовані сучасні правила раціональної комбінованої хіміотерапії з характеристикою ефективних антибіотиків в залежності від виду збудників.
 • Відзначено вплив різних антибіотиків на імунну систему організму: бактерицидну активність сироватки крові, специфічний антитілогенез та гуморальні фактори неспецифічного імунітету, клітинний імунітет.
 • Об’єктивно проаналізовано головні тенденції у сучасній тактиці антибіотикотерапії гнійної інфекції стосовно вибору препаратів для ініціальної та подальшої терапії, шляхів введення антибіотиків з акцентом на ступінчасту терапію, тривалість курсу лікування та кратність прийому з урахуванням постантибіотичного ефекту.
 • На основі локального паспорта антибіотикорезистентності збудників та фармакоекономічних показників поданий мінімально достатній перелік антибіотиків для стаціонарного лікування гнійних процесів у кістках і суглобах, лікування важких гнійно-септичних ускладнень та обов’язкової періопераційної профілактики в ортопедії.
 • На основі багаторічного моніторингу введений показник визначення специфічних антибактеріальних антитіл як маркера персистенції збудника в травмованих тканинах в період ремісії та з метою прогнозування перебігу запального процесу у комплексі з іншими лабораторно-клінічними показниками для своєчасного проведення адекватного протирецидивного лікування.
 • Сформовані оціночні критерії для прогнозування варіантів клінічного перебігу післяопераційного періоду за різних способів кістково-пластичних втручань.
 • Підготовлений системний підхід до діагностики та лікування кістково-суглобового сепсиса у новонароджених
 • Проаналізовано та визначено об’єктивні аспекти етіологічної діагностики перипротезної інфекції після ендопротезування колінного і кульшового суглобів.
 • Проведено визначення збудників парапротезної інфекції та їх чутливість до антибактеріальних препаратів.
 • Сформовані діагностичні критерії мікробіологічних та серологічних показників при ревізійному втручанні за нестабільності ендопротезу.
 • Розроблена модель прогностичних коефіцієнтів для комплексної оцінки та прогнозу результатів первинного ендопротезування крупних суглобів нижніх кінцівок за результатами мікробіологічних та серологічних даних у хворих на РА.
 • Сформульовані розробки про роль мікробного фактора у розвитку ревматоїдного артрита та анкілозивного спондиліта.
 • Теоретично та практично проаналізований сучасний стан проблеми біоплівкової інфекції в аспекті травматології та ортопедії (на прикладі стаціонару ДУ «ІТО НАМНУ»)
 • Проаналізовано та впроваджено в практику основні постулати сучасної мікробіологічної діагностики перипротезної інфекції

 

Лабораторія мікробіології та хіміотерапії ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"