Правила користування сервісом

Правила користування сервісом


А. Визначення термінів

1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕІТІС» (Юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Т. Шамрила, 9в, адреса для листування 02088 а/с -----) ФОП Непорожній О.А., особи, що зобов'язується вчинити від імені Замовника певні юридичні дії, направлені на залучення Клієнтів, та мають право розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключно, рекламну, про Замовника на умовах Договору про надання інформаційних послуг (згідно дозволеного виду діяльності - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність) надалі - Послуг .

2. Замовник – Користувач сайту, юридична або фізична особа, основним напрямком діяльності якої є надання медичних послуг, виготовлення та продаж виробів медичного призначення, лікарських засобів, інструментів, обладнання та імплантів, та співпрацює з Сервісом tf-g.com.ua в рамках Договору про надання Послуг.

3. Представник Замовника – співробітник компанії Замовника, або особа, що володіє довіреністю на представлення інтересів Замовника, що має право за доручення Замовника передавати для розміщення або видалення інформацію Замовника.

4. Користувач – особа, що скористалася інформацією розміщеною на Сайті.

5. Клієнт – фізична або юридична особа, яка скористалась та/або має намір скористатися послугами Замовника за допомогою Виконавця.

6. Замовлення – дзвінок Клієнта (або онлайн-заявка на Сайті) до Виконавця, метою якого є запис на прийом до фахівця Замовника, отримання інформації про фахівця, а також подальша Обробка замовлення і запис Клієнта на прийом до фахівця Замовника.

7. Обробка замовлення – з'ясування Виконавцем причин звернення Клієнта, надання відомостей про характер та види надаваних Замовником послуг, місце та час прийому Клієнтів Замовником та іншої інформації, необхідної Клієнтові.

8. Прийняте замовлення – Замовлення, яке призвело до проведення консультації Клієнту фахівцем Замовника.

9. Оголошення – інформація Замовника, розміщена на Сайті tf-g.com.ua

10. Послуги – інформаційні та рекламні послуги, які надає Виконавець Замовнику в рамках Договору про надання Послуг.

11. Послуги Замовника – медичні послуги, що надаються Замовником Клієнту.

12. Правила сервісу – документ, опублікований в мережі Інтернет за адресою https://tf-g.com.ua/about/rules.html, що описує правила використання Сервісу tf-g.com.ua. Правила сервісу є обов'язковими для прийняття усіма Користувачами, Замовниками та Клієнтами Сервісу tf-g.com.ua.

13. Модерація – перевірка, впорядкування та редагування інформації про Замовника та його фахівців, з метою подання правдивих даних, а також створення літературної та естетичної привабливості інформації на Сайті.

14. Сайт – вміст інтернет-сторінок, розташованих в мережі Інтернет на домені - tf-g.com.ua.

15. Сервіс tf-g.com.ua. – сайт, онлайн-сервіс, що організований ТОВ «ЕІТІС» та ФОП Непорожній О. А. за WEB-адресою www. tf-g.com.ua.

Б. Загальні положення

1. Предметом цих Правил сервісу tf-g.com.ua. (надалі «Правила») є відносини між ТОВ «ЕІТІС» та ФОП Непорожній О.А. , далі «Адміністрація», що є адміністрацією Сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою www. tf-g.com.ua. (далі «tf-g.com.ua.») та Користувачами Сайту, далі «Користувач», з приводу використання Сайту і розміщених у ньому сервісів (далі «Сервіси»).

2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України даний документ є публічним договором (офертою), і в разі прийняття його умов особа зобов'язується виконувати умови Правил сервісу.

3. У відповідності з даними Правилами Адміністрація надає Користувачеві інформаційні послуги з використання Сервісу tf-g.com.ua, а Користувач зобов'язується приймати послуги відповідно до умов цих Правил.

4. Користувачем Сайту може бути будь-яка дієздатна фізична особа або суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований державою у встановленому порядку.

5. Дані Правила можуть бути змінені Адміністрацією у будь-який момент, в односторонньому порядку.

6. Всі повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченими його функціональними особливостями. Кореспонденція вважається також спрямованою належним чином, якщо вона спрямована Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

В. Правила використання сайту Користувачами та Клієнтами

1. Сервіс tf-g.com.ua не використовує процедуру реєстрації Користувачів у особистих кабінетах та не зберігає інформацію про Користувачів на своєму ресурсі.

2. Процедура використання інформації:

а) Сервіс tf-g.com.ua є посередником між Замовником та Користувачем сайту у межах надання доступу до розміщеної на сторінках Сервісу інформації.

б) Вся розміщена на Сервісі інформація є загальнодоступною та взята з відкритих джерел, або с усної чи письмової згоди осіб, що мають авторське право на дану інформацію та публікується з їх письмової або усної згоди.

3. Користувач дає згоду:

а) На внесення своїх персональних даних у Базу користувачів Сайту, на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, передання своїх персональних даних підприємству ТОВ "ЕІТІС" та іншім третім особам, з метою систематизації, надіслання ІНФОРМАЦІЇ рекламного та/або не рекламного характеру та/або будь-яких інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

б) На отримання співробітниками Адміністрації підтвердження Користувача про факт проведення прийому або причини його скасування, а також публікації відгуку Користувача на Сайті від імені Користувача.

в) На отримання актуальної інформації стосовно послуг Замовника, акцій та бонусних програм тощо на свою електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень (далі в цьому пункті – «послуги»). Користувач підтверджує, що отримання інформації на його електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень не є спамом. Користувач має право у будь-який момент відмовитися від послуг, звернувшись до Служби підтримки Виконавця за номером телефону або по електронній пошті, що зазначені на Сайті та у Договорі надання послуг. Підставою для припинення надання послуг Користувачу є Заява Користувача, складена у довільній формі, яку Користувач заповнює та направляє на електронну пошту Виконавця. Строк для розгляду Заяви Користувача Виконавцем, в цьому випадку, не перевищує 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем Заяви Користувача.

Г. Правила використання сайту Замовником

1. Процедура розміщення інформації про Замовника на сайті складається з наступних етапів:

а) Підписання Договору про надання інформаційних послуг між Замовником та Виконавцем.

б) Модерація матеріалів на дотримання чинного законодавства.

в) Розміщення інформації про Замовника на Сайті.

2. Правила розміщення інформації Замовника на Сайті

а) Для розміщення інформації на Сайті Замовник передає Виконавцю Інформацію одним з наступних методів:

1) Надсилання такої Інформації на електронну адресу Виконавця info@tf-g.com.ua

2) Методом передачі такої Інформації на електронному носії.

3) Методом дозволу копіювання такої Інформації з сайту Замовника або інших цифрових джерел.

4) Методом надання Виконавцю доступу до будь-якого іншого електронного ресурсу Замовника. При цьому, обрання Замовником будь-якого з методів передачі Інформації не потребує узгодження Сторонами будь-яких додаткових документів при таких передачі-прийомі Інформації.

5) Виконавець має право вносити зміни у зміст та зовнішній вигляд інформації про Замовника, що розміщується на Сайті з метою її актуалізації, а також створення літературної та естетичної привабливості подання інформації на Сайті.

6) Виконавець не несе відповідальності за достовірність та несвоєчасне надання Інформації Замовником. Вся попередньо отримана Інформація від Замовника Виконавцем вважається актуальною до моменту отримання оновленої Інформації Виконавцем.

7) Замовник зобов’язується самостійно слідкувати за актуальністю розміщеної інформації. У випадку змін, Замовник зобов’язаний – своєчасно (не пізніше 24 годин) сповістити про це Виконавця будь яким зручним способом для своєчасного внесення актуальних змін.

Д. Замовник має право

1. Користуватися Сайтом може необмежена кількість представників Замовника. Створювати та видаляти інформацію Замовника має право тільки Адміністрація сайту з письмового (електронного) прохання Замовника.

2. Замовник зобов’язується:

1) Своєчасно повідомляти Виконавцю про будь-які зміни в Інформації про Замовника, його послуги та умови їх надання. Всі зміни Інформації мають надаватися будь-яким шляхом згідно умов Договору.

2) Надавати достовірні дані щодо вартості своїх послуг. В разі виявлення невірних даних Адміністрація має право видалити інформацію Замовника на Сайті та призупинити надання послуг до моменту вирішення спірних питань.

Е. Права, відповідальність та обов’язки Виконавця

1. Виконавець має право:

1) Перевіряти інформацію про Замовника як по запитам Користувачів так і з власної ініціативи з метою актуалізації інформації на Сайті.

2) Вимагати у Замовника відповідне документальне підтвердження правдивості інформації, що розміщена на сторінках Замовника (авторські права, дозволи на використання, ліцензії, патенти т.щ.) Порядок надання та перелік необхідних документів вказується у відповідному зверненні Виконавця до Замовника. Виконавець має право відмовити Замовнику у використанні сайту і надання Послуг у разі ненадання у зазначеному порядку необхідних документів, а також, якщо надані документи містять інформацію, що не підтверджує даних, внесених Замовником.

3) Виконавець приймає, модерує та розміщує Інформацію, надану Замовником, на своєму сайті протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Інформації.

4) На свій розсуд змінювати структуру сайту.

5) Отримувати від Клієнтів підтвердження про факт надання послуг або причини відмови у їх наданні, якості наданих послуг, а також отримання від Клієнтів відгуку про Замовника та його фахівців та публікації відгуку Клієнта на Сайті від імені Клієнта.

6) Обробляти будь-якими способами персональні дані Користувачів, а саме включати їх до баз даних, передавати та іншім третім особам, з метою систематизації, надіслання інформації рекламного та/або не рекламного характеру та/або будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України.

7) Проводити маркетингові заходи, в тому числі, шляхом надсилання Користувачу на його електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень актуальної інформації про послуги Замовника, акції, бонусні програми тощо.

8) Залучати до надання послуг відповідно до даних Правил будь-яких третіх осіб, зберігаючи при цьому повну відповідальність перед Користувачами за послуги, надані через Сервіс tf-g.com.ua, розповсюдження його особистої інформації та використання інформації Замовника цими особами на сторонніх ресурсах

9) Виконавець не несе відповідальність за надану чи не надану Замовником допомогу Клієнту, її якість та своєчасність

Є. Виконавець зобов’язується:

1) Не розголошувати третім особам інформацію про Замовника, Користувача та Клієнта без попередньої згоди з ними, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України у разі офіційного запиту державними уповноваженими органами.

2) Надавати своєчасну та повну інформацію про роботу сервісу, зміни інформації Замовника, правил користування сервісом, припинення роботи сервісу, їх причини та терміни відновлення надання послуг.

3) Своєчасно розміщувати та/або вносити зміни до інформації Замовника згідно умов договору.