Травматичні ушкодження: клінічна настанова NICE-2022 з реабілітації

      

18 січня 2022 р. Національним інститутом охорони здоров’я та удосконалення медичної допомоги (National Institute for Health and Care Excellence), Великобританія, опубліковано настанову з реабілітації після травматичних ушкоджень — будь-яких серйозних або незначних травм, які потребують госпіталізації

Опублікований: 05.02.2022

Травматичні ушкодження: клінічна настанова NICE-2022 з реабілітації

Савельєва-Кулик Н.О. Редакція журналу «Український медичний часопис» (джерело)

Травматичні ушкодження: клінічна настанова NICE-2022 з реабілітації

Травматичні ушкодження займають важливе місце серед причин захворюванос­ті та ранньої смертності, особливо у працездатного населення. Потреби в реабілітації осіб різних вікових і соціальних груп відрізняються, що зумовлено відмінностями функціональних очіку­вань і пріоритетів. Травма здатна негативно впливати на якість життя як фізично, так і психологічно, ускладнюючи рух, призводячи до розвитку хронічного больового синдрому, порушень дихання і ковтання, здатності приймати їжу і мовленнєвих функцій, спілкування і змін чутливості, створюючи передумови для тривожно-депресивних та інших психологічних розладів з подальшими соціальними і фінансовими наслідками.

18 січня 2022 р. Національним інститутом охорони здоров’я та удосконалення медичної допомоги (National Institute for Health and Care Excellence), Великобританія, опубліковано настанову з реабілітації після травматичних ушкоджень — будь-яких серйозних або незначних травм, які потребують госпіталізації. Перелік вказаних порушень включає травми опорно-рухового апарату, внутрішніх органів і нервів, пошкодження м’яких тканин, ушкодження хребта, реконструкцію кінцівки та втрату кінців­ки. У поданих рекомендаціях охоплено питання комплексної реабілітації, включаючи діагностику, планування реабілітаційних програм, фізичну, психологічну та когнітивну реабілітацію, програми відновлення при специфічних травмах, координацію цього проце­су в лікарні, амбулаторно і на етапі ресоціалізації [4]. Нижче наведено ключові розділи настанови, присвячені загальним положенням початкової оцінки та визначенню напрямів реабілітації в межах компетенцій фахівців мультидисциплінарної коман­ди, а також основні положення з фізичної, когнітивної та психологічної реабілітації після перенесеної травми.

Переглянути матеріал повнстю: Травматичні ушкодження: клінічна настанова NICE-2022 з реабілітації

Резюме. Розглянуто комплекс реабілітаційних заходів, включаючи програми фізичного, психологічного та когнітивного відновлення; реабілітацію після окремих травм, координацію цього процесу на госпітальному етапі, при виписці зі стаціонару та в суспільстві.

Травматичні ушкодження: клінічна настанова NICE-2022 з реабілітації


Інші матеріали